CoachCorp.nl

CoachCorp Kindercoaching

Kindercoaching

Tevens ben ik 7 jaar geleden afgestudeerd als kindercoach en heb al diverse mooie gesprekken mogen voeren met ouders en kinderen / jongeren van 4 tot 18.

 

Kindercoaching is een jong beroep. In Nederland is er een enorm aanbod van hulpverlening voor kinderen, ouders en opvoeding en toch worden vele problemen niet adequaat behandeld en beantwoord. Kinderen komen in lange hulptrajecten terecht die zelden maatwerk blijken te zijn. Het vergt een andere aanpak dan het toepassen van methoden, werken vanuit protocollen, het aanleren van gedrag of het bieden van kant en klare oplossingen.

Dit vraagt om een aanvulling naast de reguliere zorg en hulpverlening.

 

Een kindercoach helpt kinderen betekenis en richting te geven aan dat wat er in en om hen heen gebeurt en gaat ervan uit dat kinderen weten waar het juiste antwoord op een 'probleem' te vinden is, namelijk in hen zelf!

 

De antwoorden komen echter niet vanzelf, daar is iemand bij nodig die de juiste vragen weet te stellen.

Er zijn steeds vaker kinderen die thuis of op school in hun ontwikkeling stagneren, die moeite hebben met leren of gedrag vertonen waar de omgeving zich geen raad mee weet.

Uitingsvormen kunnen zijn: overgevoeligheid, angst, eenzaamheid, pesten, woede, onrust, onder- of overbeweeglijkheid, depressiviteit, overbelasting, agressie, slaapproblemen, frustratie, teruggetrokken gedrag, allergieën, eetproblemen enz.

Steeds vaker worden aan deze uitingsvormen diagnoses toegeschreven.

 

Ouders en opvoeders staan voor veel uitdagingen in relatie tot hun kind. Ze zijn op zoek naar goede begeleiding voor hun kind en tevens naar zinvolle inzichten, handreikingen en adviezen voor henzelf.

Ik help u en uw kind om vanuit de actuele situatie te ontdekken welke mogelijkheden er zijn om positieve veranderingen te creëren!

 

Het eerste gesprek met ouder(s) is altijd vrijblijvend en natuurlijk vertrouwelijk.

Patricia Jacobs

06-26420888 / jacobs@coachcorp.nl